השתלמות עומק רכישת דירה ומכירתה באוניברסיטה העברית בירושלים 20/06/2011

עו"ד ניר לוי