הכנס השנתי החמישי לתבענות ייצוגיות (2015) 05/01/2015