יום עיון בתחום עסקאות בעלי עניין ותנאי כהונה בכירים 18/07/2012