הכנס השנתי השני לתובענות ייצוגיות (2012) 14/12/2011