הרשמה מהירה לכנסים

סוף שבוע בנושא חידושים בדיני תכנון ובניה 13/12/2013